TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LAYOUT SKETCH UP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LAYOUT SKETCH UP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LAYOUT SKETCH UP

Giới thiệu các bạn những nguồn tài liệu hướng dẫn mà tôi đã tìm tòi , mày mò để học. Tôi đã bõ nhiều thời gian để tìm nên tôi muốn tổng hợp lại để tiết kiệm thời  gian cho các bạn

Tổng quan giới thiệu về LayOut

Nick chỉ cho các bạn biết tổng quan về việc sử dụng mô hình SketchUp và LayOut để tạo các bản vẽ xây dựng và tập trung vào việc tạo ra các mặt bằng  sàn bằng cách sử dụng công cụ Section. Ông cũng chỉ ra một phương pháp để giữ cho bản vẽ  LayOut thể hiện phân giải cao bằng  vector rendering

Phần 2 – Tạo các kiểu bản vẽ khác nhau từ một mô hình duy nhất:

Nick chỉ cho cúng ta cách ông sử dụng 1 mô hình SketchUp làm tài liệu tham khảo để tạo các loại bản vẽ khác nhau, bao gồm Mặt Cắt, Mặt Đứng, Mặt bằng trần, vv  .Tất cả các công việc được tạo ra các bản vẽ tương tự như đã được giải thích trong video tổng quan

Phần 3 – Sử dụng Scrapbooks trong layout

Nick sử dụng scrapbooks làm danh sách kiểm tra để nhanh chóng thêm các yếu tố và ghi chú vào bản vẽ của mình và để đảm bảo chúng được thực hiện chính xác cho các bộ phận khác nhau của công trình. Nick chia sẻ một số mẹo để tạo ra scrapbooks của riêng bạn.

Phần 4 – Bản vẽ chi tiết

“Chi tiết trong SketchUp và LayOut là một công cụ tuyệt vời để thể hiện cách lắp ráp tòa nhà hoạt động.” -Nick
Hiểu biết về cách Nick tạo ra các chi tiết 3D hoàn chỉnh “chi tiết” và  rất thành công trong giao tiếp với nhà thầu của mình.

Phần 5 – Mẹo sữ dụng layout

Nick tổng hợp các khái niệm cơ bản của các công cụ LayOut khác nhau và chia sẻ các mẹo trong quá trình làm việc bao gồm chuyển động, kích thước và hiệu chỉnh và chất lượng đầu ra.

Nick 2016

Facebook Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *