TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ

TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ

TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUPLÀ GÌ

PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ?

Giới thiệuLayout Sketchup là một ứng dụng đi kèm cùng phần mềm Sketchup,Phần mềm này khởi đầu được phát triển bởi công ty @Last Software, có trụ sở tại Boulder, Colorado, Mỹ.SketchUp hiện tại thuộc sở hữu của Trimble Navigation, một công ty đo đạc, trắc địa, làm bản đồ và cung cấp thiết bị định hướng. SketchUp đã được phát triển độc lập từ năm 2000 tới năm 2006. Sau đó được Google mua lại từ 2006 đến 2012. Và công ty sở hữu gần đây nhất là Trimble.

LayOut là công cụ để tạo bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3d SketchUp của bạn. Bạn bắt đầu trong SketchUp, vẽ dự án của bạn và tạo cảnh để hiển thị các góc nhìn khác nhau. Sau đó bạn có thể import tới LayOut, thêm kích thước, ghi chú, dàn trang và có thể import thêm ảnh. Sau đó bạn có thể xuất file PDF để gửi cho khách hàng hoặc sử dụng nó để làm một bài thuyết trình trên màn hình.

LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ?

Lợi ích: ứng dụng Layout hổ trợ phần mềm dựng hình 3d Sketch Up trong việc trình bày bản vẽ , với tính năng nhanh, đơn giản, trực quan 3d, phần mềm Layout sketchup là một phần mềm hổ  trợ rất đắc lực cho các kiến trúc sư, thiết kế nội thất trong quá trính từ bản vẽ ý tưởng, đến bản vẽ chi tiết để thi công ngoài công trường.Các bản vẽ được trình bày bằng layout rất đẹp mắt, dễ hiểu, và tiết kiệm thời gian làm việc của kiến trúc sư

Có liên kết  từ file 3d trong SketchUp đến bản vẽ trên LayOut để bạn chỉnh sửa mô hình SketchUp, những thay đổi này có thể được hiển thị và cập nhật trong bản vẽ  LayOut.

Phần mềm Lay out Sketchup giúp bạn tạo bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3d mà bạn dựng hình trong Skethup

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ LAYOUT SKETCHUP:

 

Facebook Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *