TÀI LIỆU VỀ BIM CỦA THẦY NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

TÀI LIỆU VỀ BIM CỦA THẦY NGUYỄN PHƯỚC THIỆN

Posted by Thien Nguyen on Sunday, April 8, 2018

BIAS 1:

https://1drv.ms/b/s!AjFGs0RO6btHnlGQqRU5RV-0xn1u

BIAS 3:

https://1drv.ms/b/s!AjFGs0RO6btHnlJQmPxSh3KV0_gQ

Cách chuyển giao diện về Cad truyền thống CLASSIC từ cad RIBBON đời cao 2017,2018

Cách chuyển giao diện về Cad truyền thống CLASSIC từ cad RIBBON đời cao 2017,2018

Vấn đề

Đối với một người dùng Cad lâu năm đã quen với giao diện truyền thống Classic. Việc thay đổi giao diện  ở những phiên bản mới khiến mình rất khó sữ dụng

Nều các bạn muốn thay đổi sang phiên bản củ thì hãy theo mình làm theo các bước sau:

Cách chuyển giao diện về Cad truyền thống CLASSIC từ cad RIBBON đời cao 2017,2018

Nhập MENUBAR, Gõ vào 1 (Mục đích là để hiển thị menu)
Nhập RIBBONCLOSE (Mục đích là để ẩn ribbon)

Cách lấy các thanh công cụ:

Tools > toolbars > acad > layers
Tools > toolbars > acad > standard
Tools > toolbars > acad > styles
Tools > toolbars > acad > workspaces


Các bạn thể chỉnh thêm từ toolbar cho họp lý với mình, chúc các bạn thành công