GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LAYOUT SKETCHUP

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC LAYOUT SKETCHUP

Khóa học SketchUp tới LayOut

Khóa học hướng dẫn thiết yếu để tạo bản vẽ xây dựng bằng SketchUp Pro & LayOut

Bạn sẽ học những gì?

  • Kiểm soát hoàn toàn giao diện của khung nhìn của bạn trong LayOut
  • Tạo một bộ tài liệu xây dựng hoàn chỉnh bên trong LayOut bao gồm cả khung nhìn, kích thước, chú thích
  • Tìm hiểu cách tối ưu hóa các mô hình SketchUp của bạn đặc biệt cho LayOut
  • Các kỹ thuật tiên tiến để tạo ra các mặt cắt,hatches và các hiệu ứng poche.
  • Tìm hiểu quá trình 5 bước để tạo cảnh trong SketchUp cho LayOut.
  • Cách tạo và chỉnh sửa styles của riêng bạn trong SketchUp để tùy chỉnh giao diện của mô hình của bạn.

(more…)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LAYOUT SKETCH UP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LAYOUT SKETCH UP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LAYOUT SKETCH UP

Giới thiệu các bạn những nguồn tài liệu hướng dẫn mà tôi đã tìm tòi , mày mò để học. Tôi đã bõ nhiều thời gian để tìm nên tôi muốn tổng hợp lại để tiết kiệm thời  gian cho các bạn

Tổng quan giới thiệu về LayOut

Nick chỉ cho các bạn biết tổng quan về việc sử dụng mô hình SketchUp và LayOut để tạo các bản vẽ xây dựng và tập trung vào việc tạo ra các mặt bằng  sàn bằng cách sử dụng công cụ Section. Ông cũng chỉ ra một phương pháp để giữ cho bản vẽ  LayOut thể hiện phân giải cao bằng  vector rendering

Phần 2 – Tạo các kiểu bản vẽ khác nhau từ một mô hình duy nhất:

Nick chỉ cho cúng ta cách ông sử dụng 1 mô hình SketchUp làm tài liệu tham khảo để tạo các loại bản vẽ khác nhau, bao gồm Mặt Cắt, Mặt Đứng, Mặt bằng trần, vv  .Tất cả các công việc được tạo ra các bản vẽ tương tự như đã được giải thích trong video tổng quan

Phần 3 – Sử dụng Scrapbooks trong layout

Nick sử dụng scrapbooks làm danh sách kiểm tra để nhanh chóng thêm các yếu tố và ghi chú vào bản vẽ của mình và để đảm bảo chúng được thực hiện chính xác cho các bộ phận khác nhau của công trình. Nick chia sẻ một số mẹo để tạo ra scrapbooks của riêng bạn.

Phần 4 – Bản vẽ chi tiết

“Chi tiết trong SketchUp và LayOut là một công cụ tuyệt vời để thể hiện cách lắp ráp tòa nhà hoạt động.” -Nick
Hiểu biết về cách Nick tạo ra các chi tiết 3D hoàn chỉnh “chi tiết” và  rất thành công trong giao tiếp với nhà thầu của mình.

Phần 5 – Mẹo sữ dụng layout

Nick tổng hợp các khái niệm cơ bản của các công cụ LayOut khác nhau và chia sẻ các mẹo trong quá trình làm việc bao gồm chuyển động, kích thước và hiệu chỉnh và chất lượng đầu ra.

Nick 2016

TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ

TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ

TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUPLÀ GÌ

PHẦN MỀM LAYOUT SKETCHUP LÀ GÌ?

Giới thiệuLayout Sketchup là một ứng dụng đi kèm cùng phần mềm Sketchup,Phần mềm này khởi đầu được phát triển bởi công ty @Last Software, có trụ sở tại Boulder, Colorado, Mỹ.SketchUp hiện tại thuộc sở hữu của Trimble Navigation, một công ty đo đạc, trắc địa, làm bản đồ và cung cấp thiết bị định hướng. SketchUp đã được phát triển độc lập từ năm 2000 tới năm 2006. Sau đó được Google mua lại từ 2006 đến 2012. Và công ty sở hữu gần đây nhất là Trimble.

LayOut là công cụ để tạo bản vẽ kỹ thuật từ mô hình 3d SketchUp của bạn. Bạn bắt đầu trong SketchUp, vẽ dự án của bạn và tạo cảnh để hiển thị các góc nhìn khác nhau. Sau đó bạn có thể import tới LayOut, thêm kích thước, ghi chú, dàn trang và có thể import thêm ảnh. Sau đó bạn có thể xuất file PDF để gửi cho khách hàng hoặc sử dụng nó để làm một bài thuyết trình trên màn hình. (more…)